Temizlikte-poset-sarfiyati

POŞETİN DOĞAYA ZARARLARI 

Işıltı Temizlik Şirketi araştırmalarına göre, kişilerin sürekli olarak tüketicilere kolaylık sağlamaları açısından pek çok kullanım ömrü kısa olan ürünler üretmeleri ve bunları yoğun olarak kullanmaları, pek çok soruna da davetiye çıkarmaktadır. Bunlar arasında yer alan poşetler, sağladığı faydanın kat ve kat fazlası zararını insanlara ve doğaya vermekte ve bu şekilde poşetin doğaya zararları saymakla bitmeyecek kadar fazla olmaktadır. Çevreye atılan ve kullanım ömrü kısa olduğu için önemsenmeye ve ücretsiz olması sebebiyle sürekli fazla fazla atılan poşetler, ısıyı emen bir özelliğe sahiptir ve bu sebeple orman yangınlarının büyük bir bölümü poşetlerden kaynaklanmaktadır.  

Poşet kullanımının bu denli yoğun olması ve ücret ödemeden alınması sebebiyle pek çok sorun ortaya çıkmakta ve bunlar arasında gazlarda yer almaktadır. Poşetin doğaya zararları arasında bulunan bu salınım sonucunda, havaya kötü gazlar salınım yapmakta ve ozon tabakasına önemli zararlar verilmektedir. Poşetlerin imha edilmesi gibi konularda, toplu halde ateş unsuru kullanılmakta ancak havaya yaydığı pis gazlar sayesinde çevrenin ve dolayısı ile dünyanın dengesi bozulmaktadır.  

Poşetin Doğaya Zararları Neden Bu Kadar Fazladır? 

İnsanların yaygın olarak kullandıkları alışveriş poşetleri sanıldığı kadar masum değil adeta bir çevre düşmanıdırlar. Poşetin doğaya zararları arasında birçok unsur bulunmakta ve bu unsurlar arasında çevrenin kötü gazlardan ve madenlerden etkilenmesi en önemli detay olarak karşımıza çıkmaktadır. Poşetin üretiminde petrol türevi maddelerin kullanılması ve üretim aşamasında bunun bulunması insan sağlığı olumsuz yönde etkilemekte ve yakılması sonucunda çıkan siyah gaz bu sebepten ötürü gerçekleşmektedir.  

Poşetin tüm zararları arasında en çok dikkat çekeni, diğer olumsuzluklara nazaran en önde durmakta ve bu sebeple poşet kullanımı adeta insanlık için en büyük düşman haline geliyor. Poşetin doğaya zararları arasında en çok dikkat çeken unsur, poşetin uzun yıllar boyunca toprakta ve su a kaybolmaması olarak görünmektedir. Çevreye bu unsur sebebiyle pek çok zararlı etki verilmekte ve bu sebeple poşetin zararları gün yüzüne çıkmaktadır. Poşetin doğada uzun yıllar boyunca kaybolmaması ve kaybolma aşamasında tüm zararlı maddelerin toprağa veya suya çekilmesi, hasatı ve sebze, meyve üretimini doğrudan etkilemektedir.