Gelişmekte olan dünyamızda giderek artan çöplerimizde çığ gibi büyümekte. Plastik şişeler, atık, vs. binlerce yıl doğada erimeyen çöplerin zararları malum. Peki dünyamız nasıl temizlenecek? Şu andan sonra temizlemek çok zor ama en azından şimdiden sonra konuya daha çok hassasiyet göstermeliyiz.

Akarsularımız, denizlerimiz, ormanlarımız, her yer insanoğlunun atıkları ile kaplı. İnsanoğlu piknik yapar, çöpünü bırakır. Denize girer, çöpünü bırakır. Balık tutar, denizleri kirletir. Karayolunda giderken aracından çöplerini atar. İnsanoğlunun doğaya yaptığını hiç bir diğer canlı yapmamaktadır. Durum böyleyken bizlere çok daha duyarlı olmak düşmüyor mu? Her birey çevresini temiz tutsa, çöpleri ayrıştırarak koysa, artan yiyecekleri sokak hayvanlarına sunsa umarız dünyamız farklı bir noktada olacak.

Temizlik yüzeysel bir kavram olmaktan ziyade günlük hayattaki uygulamaların bütünü ise biz ne kadarını günlük hayatımızda uyguluyoruz. Devir kendimizi sorgulama devridir. Aile bireylerinden toplumun tümüne bu durum büyük bir anlam taşır. Gelecek nasıl gelecek? Unutmayalım ki bu dağın, bu taşın, bu dünyanın her şeyin bir sonu var. Ölüm sadece bizlere mahsus değil, tüm kainata var.

Daha temiz günlere diyelim….