Maalesef 2013’lere geldiğimiz şu yıllarda bile, temizlik hizmeti alan kişilerin uyanıklığı yönünden personel kaybı yaşanmakta ve temizlik sektörü bir türlü gelişememektedir. Kişileri kendileri ile çalışmaya ikna eden anlayış yüzünden, evleri bırakın, bazı firmalarda bile bu konuda istikrar sağlanamamaktadır. Bu durum çalışan temizlik personelinin yararına gibi görülse de bir süre sonra durumun hiç de öyle olmadığı görülmektedir. Bu tür işleyiş değişmedikçe ülkemizde temizlik sektörünün de yerinde sayacağı düşünülmelidir.